• 042-512-8308
  • info@karashidane.tokyo
立川の小さな教会(日本基督教団 西東京教区)

立川からしだね伝道所10周年記念集会

西東京教区が始めた「立川開拓伝道」が10周年を迎えました。

9月22日に夕礼拝を開始した場所(99+TACHIKAWA)にて記念集会を開催しました。

57名の出席者がありました。